PRO KOHO JE URČEN HOLISTICKÝ (CELISTVÝ) ZPŮSOB ZAMĚŘENÝ NA ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLIV PROBLÉMŮ, SPORŮ 

ČI JINÝCH ŽIVOTNÍCH OBTÍŽÍ A NA PREVENCI JEJICH TVOŘENÍ ?

NABÍDKA URČENÁ POTENCIÁLNÍM KLIENTŮM

TATO NABÍDKA URČENÁ TĚM, KTEŘÍ MAJÍ PROBLÉMY, SPORY A NEBO JIM CHTĚJÍ EFEKTIVNĚ PŘEDCHÁZET (KLIENTI) 

NABÍDKA URČENÁ ODBORNÍKŮM A SPECIALISTŮM

TATO NABÍDKA JE URČENA ZEJMÉNA ADVOKÁTŮM, MEDIÁTORŮM, LÉKAŘŮM, PSYCHOSOMATIKŮM, TERAPEUTŮM A TRANSFORMAČNÍM PRŮVODCŮM) KTEŘÍ SE ZAMĚŘUJÍ NA KVALIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH PROBLÉMŮ, SPORŮ, NEMOCÍ A JINÝCH DIS HARMONIÍ A JEJICH PREVENCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ (WORKSHOPŮ) 

NABÍZÍM A PŘIPRAVUJI VZDĚLÁVACÍ AKCE JAK PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST I PRO ODBORNÍKY A SPECIALISTY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NABÍZÍM MOŽNOST PROPOJIT A SPOLEČNĚ SDÍLET A PŘEDÁVAT ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI NA SPOLEČNÝCH AKCÍCH

KONTAKTUJTE MNE


Daniela Šenarová

holistik, zapsaný mediátor a advokát

Telefonní číslo
+420 603 703 129

E-mail
office@senarova-daniela.cz