INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Poskytovatelem všech služeb nabízených v rámci komplexního holistického způsobu řešení je: Mgr. Daniela Šenarová, holistik evidovaný u živnostenského úřadu Městké části Prahu 6, zapsaný mediátor vedený v seznamu u Ministerstva spravedlnosti, advokát a advokátní mediátor zapsaný u ČAK pod ev. č. 9547, IČ: 71074465, sídlem: Vilímovská 1476/33, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00, email: office@senarova-daniela.cz, tel: 603703129

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Česká advokátní komora současně vykonává také dohled nad činností mediátorů, kteří jsou současně advokáty.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).