NABÍDKA URČENÁ PRO ODBORNÍKY A SPECIALISTY 

ZEJMÉNA ADVOKÁTY, MEDIÁTORY, LÉKAŘE, CELOSTNÍ ČI PSYCHOSOMATICKÉ PORADCE, TERAPEUTY A JINÉ SPECIALISTY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ, SPORŮ, NEMOCÍ A JINÝCH OBTÍŽNÝCH SITUACÍ SVÝCH KLIENTŮ

Holistický způsob řešení nabízím i odborníkům a specialistům (zejména advokátům a mediátorům), kteří se zaměřují (stejně jako já) na řešení sporů, problémů a jiných dis harmonických situací a na účinnou prevenci jejich vzniku. 

Holistická specializace, v rámci které nabízím řadu nových činností, vhodně doplňuje jiné odborné specializace a obory.

Holistický způsob řešení sporů harmonicky a smysluplně napojuje a doplňuje všechny dostupné postupy zaměřené na řešení sporů (tj. soudní, arbitrážní, advokátní a mediační).

Holistické činnosti (které nabízím a poskytuji) smysluplně rozšiřují a účelně doplňují stávající nabídku odborných činností expertů a specialistů (zejména advokátů a mediátorů, lékařů, psychosomatiků, terapeutů a transformačních průvodců, kteří se zaměřují (stejně jako já) na řešení nejrůznějších problémů, sporů, nemocí, nejrůznějších obtíží a dis harmonických situací svých klientů včetně jejich účinné eliminace a prevence jejich vzniku. 

V rámci spolupráce při řešení konkrétních případů klientů můžeme společně spojit síly a vzájemně provázat naše specializace do konstruktivní týmové spolupráce.

Konstruktivní spolupráci vnímám tak, že:

a)  řešení konkrétních životních situací  a obtíží klientů budeme pro klienty v jejich prospěch provádět koordinovaně v souladu s jejich skutečnou /pravdivou/ podstatou (kterou jako holistik objasním) a po úvodní komplexní diagnostice celkového stavu systému vědomí z pohledu rovnováhy; a dále 

b) eliminaci obtížných situací či problémů (které jsou z holistického pohledu pouze projevenými "následky a dopady" či hmotnými příznaky nerovnováhy v komplexním systému vědomí) smysluplně provážeme s diagnostikou a vyjasněním jejich skryté příčiny do komplexního harmonizačního řešení (tak, aby mohlo dojít k jejímu vyrušení v systému vědomí toho, kdo daný problém zažívá) a která působí jejich existenci a projev na materiální úrovni vědomí/života.

Tímto komplexním harmonizačním způsobem můžeme klientům skutečně (opravdově) pomáhat jejich problémy a obtíže s konečnou platností vyřešit - vyrušit - transformovat.

Záměrem léčivého - harmonizačního - holistického řešení by mělo být, resp. je, navodit rovnováhu a harmonii v celém systému vědomí, nikoliv jen vyřešit - eliminovat jednotlivý hmotný příznak či projev problému, který klienta tíží či obtěžuje.